Ima li koristi od uzimanja multivitamina?
Iako se multivitaminski pripravci često smatraju tek dobrim marketinškim trikom, postoje dobro postavljena istraživanja koja ukazuju na jasnu korist ovih pripravaka. Štoviše, prijedlog redizajnirane piramide pravilne prehrane uključuje i dnevni multivitaminsko-mineralni nadomjestak kao korisnu prevenciju potencijalnih prehrambenih propusta (1). Dobar dodatak prehrani koji sadrži sve potrebne nutrijente u adekvatnim dozama korisna je pomoć kod prevencije nedostataka i optimiranja prehrane, a istraživanja su pokazala da najviše koristi kroničnim bolesnicima i osobama starije dobi.

Prije tri godine, u časopisu « Nutrition » objavljena je studija koja je imala za cilj utvrditi učinkovitost vitaminsko-mineralnog dodatka prehrani koji je sadržavao 24 komponente u povišenim dozama. Istraživači su ispitali razne parametre kod 150 sudionika studije. Nakon 12 odnosno 24 tjedna uzimanja pripravka mjerene su im koncentracije odabranih vitamina i minerala, homocisteina, te pokazatelji oksidacije LDL – kolesterola u krvi. Glavni zaključci studije su da su nakon 12 i 24 tjedna uzimanja suplementa dokazane povišene razine vitamina B6, B12, C, E, folata i beta – karotena. Posljedično tome, dokazana je snižena razina homocisteina i smanjena oksidacija LDL-a (2).

Studije koje proučavaju djelovanje vitamina E na oksidaciju LDL-a nemaju uvijek suglasne rezultate, no postoje indicije za razmatranje ove sposobnosti kombinacije vitamina C i E.

Druga randomizirana kontrolirana klinička studija pokazala je da su ispitanici oboljeli od dijabetesa tip 2 koji su redovito uzimali multivitaminsko – mineralni dodatak prehrani imali znatno manju učestalost infekcija u odnosu na kontrolnu skupinu (3).
Smanjena učestalost infekcija i pospješenje kognitivne funkcije dokazano je studijama provedenim na osobama starije dobi koje su redovito uzimale multivitaminsko-mineralne pripravke (4).

Budući da rezultati studija nisu uvijek suglasni, potrebno je provesti veće kliničke pokuse kako bi se moglo pouzdano govoriti o ciljanih učincima ovih dodataka.

Dr. sc. Darija Vranešić, dipl.ing.